ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Kaj delamo

Vlagamo predloge za izvršbo in ugovore zoper sklepe o izvršbi. Zastopamo pred sodiščem, ko se po ugovoru zoper sklep o izvršbi zadeva nadaljuje v pravdnem postopku (kot po tožbi). Predlagamo nadaljevanje izvršbe z novimi sredstvi izvršbe (npr. rubežem nepremičnine). Opravljamo poizvedbe o premoženju dolžnikov.

Izterjava dolgov

Vsakdo se kdaj znajde v situaciji, ko mu nekdo dolguje izpolnitev obveznosti, vendar te prostovoljno ne izpolni. Za poslovne subjekte takšna situacija vedno pogosteje postaja del vsakdana.

Izterjava preživnine

Preživnino ima po razvezi zakonske zveze, skladno z določbo 81. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) pravico zahtevati zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Izterjava terjatev in dolgov

Sodna izterjava je urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Ta zakon določa pravila postopka, po katerih se opravlja prisilna izterjava terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Sodna izterjava se uvede na predlog upnika.

Izterjava dolgov, sodna izterjava, izterjava terjatev

Sodna izterjava je postopek, namenjen prisilni izvršitvi terjatve, ki izhaja iz izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba ali sodna poravnava; izvršljiv notarski zapis; druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije…

Izvršba | Postopek in izterjava dolgov

Dolg, ki nastane zaradi neplačanega računa (fakture) se sprva poskuša izterjati izvensodno; s pošiljanjem opominov, s telefonskim kontaktom in osebnim stikom. Izvensodna izterjava dolgov je priporočljiva predvsem zaradi ohranjanja pozitivnih, korektnih poslovnih odnosov s strankami.

Izvršbe

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe so zajete v sklopu storitev, ki jih odvetniki opravljamo poslovnim subjektom in fizičnim osebam.

Opomini in predlogi za sodne izvršbe

Plačilna nedisciplina je postala vsakodnevni spremljevalec gospodarstva. Nekajdnevne zamude pri plačilih so nekaj običajnega, vendar pa je potrebno to kontrolirati (npr. blokade transakcijskega računa) in tudi pravočasno ukrepati.

Predlog in postopek sodne izvršbe

V današnjem času se marsikateri podjetnik sooča s plačilno nedisciplino in z njo povezanim vprašanjem, kako učinkovito izterjati svojo terjatev.

Sodne izvršbe – predlog za in postopek izvršbe

Cilj sodne izvršbe je plačilo in izterjava odprtih, zapadlih terjatev po pravni poti. Sodne izvršbe ureja Zakon o izvršbi in zavarovanju. Postopek izvršbe se začne/uvede na predlog upnika.

Call Now Button Scroll to Top