ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

  • Pogoji poslovanja

    POGOJI POSLOVANJA

  • Pogoji poslovanja

    ODVETNIŠKA PISARNA MELE

  • Pogoji poslovanja

    ODVETNIŠKA PISARNA MELE

Nahajate se na spletnem mestu ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o., www.odvetnik-mele.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.odvetnik-mele.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina ODVETNIŠKE PISARNE MELE d.o.o. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last ODVETNIŠKE PISARNE MELE d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last ODVETNIŠKE PISARNE MELE d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja ODVETNIŠKE PISARNE MELE d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Naziv podjetja: ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.
Naslov: Resljeva c. 25, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@odvetnik-mele.si
Kontaktna telefonska številka: + 386 (1) 433 86 12

ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:
povpraševanje uporabnikov.

Upravljavec lahko obdeluje naslednje osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko.

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.odvetnik-mele.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja ODVETNIŠKA PISARNA MELE d.o.o. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo z uporabnikom.

Call Now Button Scroll to Top