ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Novice

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov so pripravljeni na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki je bil v UL RS objavljen 30.4.2020 in velja od 1.5.2020 dalje in na podlagi spremenjene Odredbe

Besedilo novega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je dne 29.4.2020 sprejela nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30.4.2020 dalje. Z odlokom se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, še vedno pa je začasno prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah

Druga pogostejša vprašanja in odgovori glede interventnih ukrepov

Pogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi odrejene karantene v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in glede ukrepov za upokojence ter druge ranljive skupine v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Vprašanja in odgovori glede spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Vprašanja in odgovori so pripravljeni na podlagi spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je bil v UL RS objavljen 15.4.2020 in velja od 18.4.2020 dalje.     Pred vhodom v trgovino sem videla tablo z napisom,

ZIUZEOP-A – novosti za delodajalce

Vlada RS je dne 21.4.2020 oblikovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in ga istega dne poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS, ki naj bi zakon obravnaval po nujnem postopku.   V nadaljevanju so

ZIUZEOP-A (polno besedilo) – še tretji predlog zakona z dne 22. 4. 2020, objavljen na spletni strani Državnega zbora

Dne 22. aprila 2020 je bil, poleg ZDLGPE in ZZUSUDJZ-A, objavljen še tretji predlog interventnega zakona: ZIUZEOP-A   Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena najprej predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19, nato pa še napovedani predlog ZIUZEOP-A, ki naj bi spremenil že sprejete ukrepe za zajezitev epidemije ter

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov   Delodajalec mi je odredil delo od doma. Ali sem upravičena do povračila stroškov prehrane in prevoza? Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki

Dne 22. 4. 2020 objavljen predlog interventnega zakona za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) BESEDILO ČLENOV PREDLOGA: I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se določa ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev

Dne 22.4.2020 dva nova predloga zakonov

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)   BESEDILO ČLENOV PREDLOGA: 1. člen V Zakonu o začasnih

Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov

Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov so pripravljeni na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki velja od 11.4.2020 in na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je stopil v veljavo 29.3.2020.

ZIUZEOP je bil dne 10.4.2020 objavljen v UL – velja od 11.4.2020

V Uradnem listu RS, št. 49/2020 z dne 10.4.2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon začne veljati dne 11.4.2020. Zakon si lahko prenesete v obliki PDF s klikom na naslednjo povezavo:u2020049

Vprašanja in odgovori glede odloka o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah

Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoved gibanja izven občin   Ali je zaradi izdanega odloka prepovedano gibanje na javnih površinah? Odlok začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah ter prepoveduje gibanje izven občin stalnega ali začasnega prebivališča, vendar je gibanje

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin – 30.3.2020

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.

besedilo ZIUZEOP – sprejet predlog 2.4.2020

Številka: 411-01/20-7/ EPA 1095-VIII Datum: 2. april 2020 DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 2. 4. 2020 SPREJEL ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE

SPREJET INTERVENTNI ZAKON, t. i. “Mega-korona-paket”

SPREJET INTERVENTNI ZAKON ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 2. aprila 2020 – posodobljeno (vsebuje spremembe glede na prvotni Predlog z dne 29.3.2020, gl. poudarjeno in prečrtano) sprejet ZIUZEOP – vprašanja in odgovori za delodajalce 1. Kaj prinaša ta zakon podjetjem? Najpomembnejša sta dva ukrepa:

PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

ZIUZEOP za podjetja – vprašanja in odgovori 30.3.2020 1. Kaj prinaša ta zakon podjetjem? Najpomembnejša sta dva ukrepa: polno povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov. 2. Katerim delodajalcem sta ukrepa namenjena? Ukrepa sta namenjena vsem delodajalcem. Izjema so nekateri proračunski uporabniki in finančna ali zavarovalniška dejavnost. 3. Kaj je kriterij za upravičenost do teh

Proti-korona paket

Predlog krovnega zakona za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu (t.i. proti-korona paket) Predlogi ukrepov so združeni v t.i. mega zakon. Vredni so nekaj manj kot 2 MRD EUR. Novi zakonski sveženj konkretno prinaša: sofinanciranje plač za delavce na čakanju; nadomestila za bolniške odsotnosti krije ZZZS in ne delodajalec; izpostavljeni delavci v kritičnih dejavnostih bodo upravičeni do

Delno povračilo nadomestila plače v času epidemije – ZIUPPP

Za podjetja: DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE PO ZIUPPP, vprašanja in odgovori So do tega upravičeni vsi delodajalci? Žal ne. Ukrep je namenjen samo gospodarskim družbam, zadrugam in fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce. Torej če ste društvo ali zavod, ukrepi ne pridejo v poštev. Izjema je le povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi odrejene karantene ne

Prepoved gibanja in zbiranja ljudi 20.3.2020

VLADA 602. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in

Novi pogoji pri določitvi trajanja denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe

Spreminjata se pogoja starosti in pridobljene zavarovalne dobe za pridobitev denarnega nadomestila za starejše brezposelne osebe, in sicer tako, da se denarno nadomestilo odmeri v trajanju 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let ter 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let, ob sočasnem

Vlada izbrala tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP

Vlada je dne 14.10.2015 med 15 kandidati za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izbrala pet kandidatov, ki naj bi bili najprimernejši na podlagi njihovega preteklega dela in osebne ter strokovne integritete. Po oceni vlade so najprimernejši kandidati Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

Aprila na vladi spremembe zakona o referendumu

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala v začetku aprila. S spremembami se zakon usklajuje s spremembami ustave s področja referenduma, tako med drugim na novo ureja postopek odločanja državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma.

Ministrstvo za pravosodje objavilo pojasnilo o namenu izvršilnega postopka

Ministrstvo za pravosodje je zaradi številnih nejasnosti, ki se med državljani pojavljajo v zvezi z delom izvršiteljev, njihovimi pooblastili in organi, ki nadzorujejo njihovo delo, na svoji spletni strani objavilo pojasnilo o pomenu in namenu izvršilnega postopka, ki predstavlja izredni postopek, predviden za primere, ko dolžniki svojih obveznosti ne izpolnijo prostovoljno.

Državni zbor RS s 76 glasovi za sprejel novelo ZKP

Državni zbor RS je s 76 glasovi za in brez glasov proti sprejel novelo Zakona o kazenskem postopku, s katero so dopolnjena predvsem pravila prevajanja in tolmačenja v predkazenskem in kazenskem postopku.

Predlog novele ZUJF

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z novelo želi vlada odpraviti neskladnosti z ustavo.

Evropsko sodišče odločilo v prid Slovenije

Primer se nanaša na stanovanjsko reformo iz leta 1991, ki je omogočila privatizacijo stanovanj v družbeni lasti. Na podlagi takrat sprejetega t. i. Jazbinškovega zakona so se posebej zaščiteni najemi teh stanovanj – najemniki so imeli pravico do dosmrtne uporabe stanovanj v zameno za kritje vzdrževalnih stroškov in amortizacije – spremenili v običajne najemne pogodbe.

FURS učinkovito nad delo in zaposlovanje na črno

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, ki je v uporabi od dne 18.8.2014, je nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno v pretežni meri prenesel na Finančno upravo RS (FURS).

Sprejem nove Odvetniške tarife še ni dokončen

Na izredni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije, ki je potekala dne 23.9.2014, je bila sprejeta nova Odvetniška tarifa, za katero je bivši pravosodni minister Senko Pličanič soglasje podal že dne 28.7.2014.

KONFERENCA O PRAVU IN DEMOKRACIJI V EVROPI

Danes, 25. septembra, se na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju začenja dvodnevna mednarodna konferenca, kjer bodo pravniki iz različnih evropskih držav spregovorili o krizi vladavine prava in demokracije v Evropi.

EU prinaša boljšo zaščito potrošnikov pri spletnih igrah

V državah članicah EU je bilo veliko pritožb v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih igrah in zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci, zato so nacionalni organi in Evropska komisija združili moči, da bi našli rešitve.

NOVOSTI NA PODROČJU DELA NA ČRNO

20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon, ki se bo začel uporabljati 18. avgusta…

Povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU

Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani objavilo novico, da so od julija 2014 na evropskem portalu e-pravosodje na voljo povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU, in sicer Avstrije, Češke, Estonije, Nemčije, Nizozemske, Romunije in Slovenije.

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

Poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti na 71. izredni seji dne 4.7.2014 potrdili novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J). Predlog novele je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada RS.

Vzpodbudni rezultati dela sodstva

Po letu dni od podpisa Zaveze državljanom, ki naj bi zagotavljala, da bodo izpolnjeni nujni pogoji za uspešnejše delovanje sodstva in pospešeno izvajanje aktualnih projektov, in ki so jo dne 4.6.2013 podpisali predsednica Vlade RS, predsednik Vrhovnega sodišča RS in minister za pravosodje, se v delovanju sodstva na več področjih ugotavlja izboljšanje stanja in dosego nekaterih ciljev, kljub temu, da so se pogoji za delo izrazito poslabšali, zlasti na račun pomanjkanja sredstev za sodne postopke, ki naj bi jih zmanjkalo do meseca avgusta.

Rezultati raziskave o sodstvu

Vrhovno sodišče RS je v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem izvedlo raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času.

Odločba Ustavnega sodišča U-I-286/12 U-I-266/12

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki urejajo poseben postopek izvršbe na menico (šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, tretji odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena).

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov

Državni zbor je dne 27.5.2014 na 66. izredni seji sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, na podlagi katerega bodo športniki ob uveljavitvi zakona prvič deležni konkretnih spodbud s strani države.

Regres za letni dopust 2014

Pravico delavcev do regresa v gospodarstvu ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki od 1.1.2014 dalje za polni delovni čas znaša 789,15 EUR.

Skupna izjava predsednikov in predsednic slovenskih sodišč

Predsednice in predsedniki slovenskih sodišč so na posvetu v Ljubljani dne 5.5.2014 sprejeli skupno izjavo, v kateri so odločno zavrnili očitke o kakršnikoli politični motiviranosti svojega delovanja ter podprli pravico in dolžnost vsakega sodnika, da odloča neodvisno, skladno z Ustavo in zakonom ter po lastni vesti.

Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada RS je na seji dne 8.5.2014 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Državni zbor RS je na seji dne 23.4.2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, katerega ključni namen je preprečevanje sive ekonomije, enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. Zakon v Uradnem listu RS še ni bil objavljen.

Ustavno sodišče o Zakonu o davku na nepremičnine

Ustavno sodišče je 25.3.2014 odločilo, da se Zakon o davku na nepremičnine razveljavi ter da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja.

Sodna praksa s področja delovnega prava Marec 2014

Višje delovno in socialno sodišče je dne 27.11.2013 izdalo sklep opr. št. Pdp 1113/2013, v katerem zavzema stališče glede pravice delavca do odpravnine v primeru ponudbe nove zaposlitve pri istem delodajalcu.

Sodna praksa s področja civilnega prava 2013

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dne 19.9.2013 izdalo sklep opr. št. II Ips 265/2011, v katerem pojasnjuje prehod zapuščine na dediče in njihov položaj v razmerju do zapustnikovih upnikov.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.

Call Now Button Scroll to Top