ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Kako delamo

KAKO POTEKA SODELOVANJE Z NAŠO ODVETNIŠKO PISARNO

  • vsakdo nam lahko najprej pošlje vprašanje (Vprašajte odvetnike!) in dobi hiter brezplačen odgovor, ki sicer ni pravni nasvet in je namenjen le tistim, ki lažje pišejo po mailu, kot pa kličejo po telefonu. Po mailu lahko dobite le tiste informacije, ki jih tudi sicer pri vseh odvetnikih lahko dobite brezplačno (n. pr. ali zastopamo in svetujemo na določenem področju, ali bi sprejeli določen primer, ali je primer sploh za odvetniško zastopanje ipd.) S tem se izognemo situacijam, ko bi se na plačljivem posvetu zgodilo, da gre za zadevo, ki je pisarna ne pokriva. Zakaj je tu poudarjena brezplačnost? Ravno zaradi poudarjanja ločevanja med brezplačnim DOGOVARJANJEM za morebitno naročilo odvetniških storitev in plačljivim SVETOVANJEM in ZASTOPANJEM. Vaše vprašanje in naš brezplačni odgovor sodita v postopek dogovarjanja in v tem postopku ne nastajajo za nobeno stran nikakršne obveznosti. S tem, da je poudarek na brezplačnosti, ste vi lahko gotovi, da ste se le zanimali za naše zastopanje in da niste še nič plačljivega naročili.

LAHKO PA TUDI BREZ E-MAILA IN KAR TAKOJ:

  • pokličete po telefonu (tel. 01 / 433 86 12 ali GSM 031 315 300, vsak dan od 9.00 do 15.00)
  • kratko opišete zadevo
  • dogovorite se za sestanek (ta je plačljiv, gl. rubriko Koliko stane)
  • na sestanku pojasnite zadevo v celoti (gl. rubriko Kako delamo)
  • odvetnik svetuje način reševanja
  • izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali
  • če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.

VLJUDNO VABIMO IN PRIPOROČAMO, DA NAM PIŠETE TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Naš način

V odvetniški pisarni delamo kot strokovni delavci samo univerzitetni diplomirani pravniki. Vsi smo člani Odvetniške zbornice Slovenije. Pri svojem delu zagotavljamo visok nivo strokovnosti. Uporabljamo internet in elektronsko pošto, kar nam omogoča odlično informiranost in hitro odzivnost.
 
Ne želimo se sklicevati na dosežene izobraževalne uspehe doma in v tujini, posebna dodatna znanja in razne zmage na tekmovanjih. Vsak član naše pisarne ima odlične reference, vendar menimo, da to ni bistveno za dobro odvetnikovo delo. Če bi kot odvetniki poudarjali svojo elitnost, bi izgledalo, kot da želimo sprejemati samo elitne stranke z elitnimi primeri. Dobro sodelovanje z nami je mogoče tudi, če ste samo običajna oseba z običajnim problemom. Vseeno vas bomo razumeli, spoštovali in jemali resno. Za odvetnika je pomembno to, da ima čut za običajne ljudi z njihovimi življenjskimi problemi. Le tako lahko pravno teorijo uspešno prelije tudi v pravno prakso. Odvetnik ne sme biti pravni teoretik, ki ga veselijo pravna pravila, za katerimi ne vidi človeških usod.
 
Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje. Resno in aktivno bomo delali na vsaki zadevi, ki jo bomo sprejeli. Zadevo želimo vselej rešiti hitro in brez zavlačevanja, cenovno sprejemljivo in v popolno korist stranke.
 
Vsaka bojazen pred prvim kontaktom je odveč. Naredili bomo vse, da se boste z nami počutili kot z zaupanja vrednimi prijatelji. Čeprav boste morali za naše delo plačati, se bomo potrudili, da boste odšli z dobrim občutkom, da ste za svoj denar resnično veliko prejeli.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.

Call Now Button Scroll to Top