ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Novice COVID-19

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov

Vprašanja in odgovori glede delovanja sodišč in teka rokov so pripravljeni na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki je bil v UL RS objavljen 30.4.2020 in velja od 1.5.2020 dalje in na podlagi spremenjene Odredbe

Besedilo novega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je dne 29.4.2020 sprejela nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30.4.2020 dalje. Z odlokom se odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, še vedno pa je začasno prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah

Druga pogostejša vprašanja in odgovori glede interventnih ukrepov

Pogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi odrejene karantene v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in glede ukrepov za upokojence ter druge ranljive skupine v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Vprašanja in odgovori glede spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Vprašanja in odgovori so pripravljeni na podlagi spremenjenega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je bil v UL RS objavljen 15.4.2020 in velja od 18.4.2020 dalje.     Pred vhodom v trgovino sem videla tablo z napisom,

ZIUZEOP-A – novosti za delodajalce

Vlada RS je dne 21.4.2020 oblikovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in ga istega dne poslala v obravnavo in sprejem v Državni zbor RS, ki naj bi zakon obravnaval po nujnem postopku.   V nadaljevanju so

ZIUZEOP-A (polno besedilo) – še tretji predlog zakona z dne 22. 4. 2020, objavljen na spletni strani Državnega zbora

Dne 22. aprila 2020 je bil, poleg ZDLGPE in ZZUSUDJZ-A, objavljen še tretji predlog interventnega zakona: ZIUZEOP-A   Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena najprej predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19, nato pa še napovedani predlog ZIUZEOP-A, ki naj bi spremenil že sprejete ukrepe za zajezitev epidemije ter

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov

Vprašanja in odgovori za delavce glede interventnih ukrepov   Delodajalec mi je odredil delo od doma. Ali sem upravičena do povračila stroškov prehrane in prevoza? Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki

Dne 22. 4. 2020 objavljen predlog interventnega zakona za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) BESEDILO ČLENOV PREDLOGA: I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se določa ukrep zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev

Dne 22.4.2020 dva nova predloga zakonov

Dne 22. aprila 2020 sta bila na spletni strani Državnega zbora objavljena predloga dveh zakonov za obvladovanje širitve Covid-19 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)   BESEDILO ČLENOV PREDLOGA: 1. člen V Zakonu o začasnih

Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov

Vprašanja in odgovori za samozaposlene glede interventnih ukrepov so pripravljeni na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki velja od 11.4.2020 in na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je stopil v veljavo 29.3.2020.

ZIUZEOP je bil dne 10.4.2020 objavljen v UL – velja od 11.4.2020

V Uradnem listu RS, št. 49/2020 z dne 10.4.2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon začne veljati dne 11.4.2020. Zakon si lahko prenesete v obliki PDF s klikom na naslednjo povezavo:u2020049

Vprašanja in odgovori glede odloka o prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah

Začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoved gibanja izven občin   Ali je zaradi izdanega odloka prepovedano gibanje na javnih površinah? Odlok začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah ter prepoveduje gibanje izven občin stalnega ali začasnega prebivališča, vendar je gibanje

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin – 30.3.2020

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.

besedilo ZIUZEOP – sprejet predlog 2.4.2020

Številka: 411-01/20-7/ EPA 1095-VIII Datum: 2. april 2020 DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 2. 4. 2020 SPREJEL ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE

SPREJET INTERVENTNI ZAKON, t. i. “Mega-korona-paket”

SPREJET INTERVENTNI ZAKON ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 2. aprila 2020 – posodobljeno (vsebuje spremembe glede na prvotni Predlog z dne 29.3.2020, gl. poudarjeno in prečrtano) sprejet ZIUZEOP – vprašanja in odgovori za delodajalce 1. Kaj prinaša ta zakon podjetjem? Najpomembnejša sta dva ukrepa:

PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO

ZIUZEOP za podjetja – vprašanja in odgovori 30.3.2020 1. Kaj prinaša ta zakon podjetjem? Najpomembnejša sta dva ukrepa: polno povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov. 2. Katerim delodajalcem sta ukrepa namenjena? Ukrepa sta namenjena vsem delodajalcem. Izjema so nekateri proračunski uporabniki in finančna ali zavarovalniška dejavnost. 3. Kaj je kriterij za upravičenost do teh

Proti-korona paket

Predlog krovnega zakona za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu (t.i. proti-korona paket) Predlogi ukrepov so združeni v t.i. mega zakon. Vredni so nekaj manj kot 2 MRD EUR. Novi zakonski sveženj konkretno prinaša: sofinanciranje plač za delavce na čakanju; nadomestila za bolniške odsotnosti krije ZZZS in ne delodajalec; izpostavljeni delavci v kritičnih dejavnostih bodo upravičeni do

Delno povračilo nadomestila plače v času epidemije – ZIUPPP

Za podjetja: DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE PO ZIUPPP, vprašanja in odgovori So do tega upravičeni vsi delodajalci? Žal ne. Ukrep je namenjen samo gospodarskim družbam, zadrugam in fizičnim osebam, ki zaposlujejo delavce. Torej če ste društvo ali zavod, ukrepi ne pridejo v poštev. Izjema je le povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi odrejene karantene ne

Prepoved gibanja in zbiranja ljudi 20.3.2020

VLADA 602. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.

Call Now Button Scroll to Top