ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

 • Uvodna stran

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

 • Uvodna stran

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

 • Uvodna stran

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

 • Uvodna stran

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Začetki ODVETNIŠKE PISARNE MELE D.O.O. segajo v leto 2000, ko se je njen ustanovitelj, odvetnik Peter Mele, po večletnem službovanju v državni upravi (1997-2000) prvič zaposlil v odvetništvu.

Ustanoviteljeva vizija je bila opravljanje odvetniškega poklica na strokoven, etičen in časten način v okviru sodobne, dobro organizirane in povsem informatizirane pisarne, ki vključuje vrhunske strokovnjake, v celoti predane delu in strankam, in ki zagotavlja širok nabor storitev za uspešno reševanje različnih pravnih problemov svojih strank.

Pisarna se je že v prvih letih po ustanovitvi razvila v prepoznavno ime predvsem na področju delovnega prava, kjer je uspešno zastopala številna podjetja in posameznike. Obenem je vseskozi posvečala pozornost vsem drugim glavnim pravnim področjem, zlasti civilnemu, gospodarskemu in kazenskemu pravu. Pisarna je po številu sodelavcev postopoma rasla, pri čemer pa je ohranjala pravilo kvalitete pred kvantiteto. Ves čas smo zavzeto sledili trendom pri organizaciji dela in novostim v pravu.

Danes je ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ena najboljših družb na področju odvetniškega poklica v Sloveniji, ki ji zaupajo številne pravne osebe in posamezniki tako doma, kot iz tujine. Naše stranke prihajajo s področij industrije, telekomunikacij, zavarovalništva, nevladnih organizacij, financ, izobraževanja, trgovine in številnih drugih. Zastopamo tudi posameznike v najzahtevnejših delovnih, civilnih in kazenskih zadevah.

Vključeni smo v Odvetniško zbornico Slovenije. Posebno ponosni smo na dejstvo, da smo popolnoma svobodni in neodvisni od kakršnihkoli drugih združenj, povezav ali ocenjevalcev, ki bi lahko kakorkoli neposredno ali posredno vplivali na naše delo ali lojalnost do strank.

Kako poteka sodelovanje z našo odvetniško pisarno

Vsakdo nam lahko najprej pošlje vprašanje (Vprašajte odvetnike!) in dobi hiter brezplačen odgovor, ki sicer ni pravni nasvet in je namenjen le tistim, ki lažje pišejo po mailu, kot pa kličejo po telefonu. Po mailu lahko dobite le tiste informacije, ki jih tudi sicer pri vseh odvetnikih lahko dobite brezplačno (n. pr. ali zastopamo in svetujemo na določenem področju, ali bi sprejeli določen primer, ali je primer sploh za odvetniško zastopanje ipd.) S tem se izognemo situacijam, ko bi se na plačljivem posvetu zgodilo, da gre za zadevo, ki je pisarna ne pokriva. Zakaj je tu poudarjena brezplačnost? Ravno zaradi poudarjanja ločevanja med brezplačnim DOGOVARJANJEM za morebitno naročilo odvetniških storitev in plačljivim SVETOVANJEM in ZASTOPANJEM. Vaše vprašanje in naš brezplačni odgovor sodita v postopek dogovarjanja in v tem postopku ne nastajajo za nobeno stran nikakršne obveznosti. S tem, da je poudarek na brezplačnosti, ste vi lahko gotovi, da ste se le zanimali za naše zastopanje in da niste še nič plačljivega naročili.

Lahko pa tudi brez e-maila in kar takoj:

 • pokličete po telefonu (tel. 01 / 433 86 12 ali GSM 031 315 300, vsak dan od 9.00 do 15.00)
  kratko opišete zadevo
 • dogovorite se za sestanek (ta je plačljiv, gl. rubriko Koliko stane)
 • na sestanku pojasnite zadevo v celoti (gl. rubriko Kako delamo)
  odvetnik svetuje način reševanja
 • izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali
 • če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.

Call Now Button Scroll to Top